Godkendt Revisor

”Godkendt revisor” er en beskyttet titel ligesom statsautoriseret revisor og registreret revisor (Kilde: FSR).

Vores titel som et godkendt revisionskontor, giver os tilladelsen til at underskrive årsregnskaber, samt udarbejde diverse revisorerklæringer til vores kunder. Ikke alle revisionskontorer i landet har opnået denne titel, da det kræver at mindst én revisor på kontoret har taget uddannelsen og prøven til at blive registreret revisor. Med titlen, kan vi også garantere professionelt og kvalitetssikret arbejde.

Revision

​Revision betyder sikkert og godkendt regnskab, som bliver underskrevet af en godkendt eller registreret revisor, der har fået sin særlige autorisation fra de offentlige myndigheder.

Erhvervsstyrelsen

En revisor vil kontrollere regnskabet ved at kigge på bilagene og vurdere i henhold til gældende lovgivning er overholdt og dermed afslutte sin revision med sin konklusion enten med eller uden forbehold.

Revision af årsregnskaberne er de seneste år blevet lempet af de nye regler fra EU-direktivet, som betyder, at din virksomhed ikke har et krav på revision hvis du opfylder betingelserne herfor. Se nedenfor:

  • Balancesum på 4 mio. kr.
  • Nettoomsætning på 8 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Fra 1. januar 2013 kan Små holdingselskaber også fravælge revisionspligten på deres årsregnskab, hvis De opfylder ovennævnte betingelser.

Kontakt inFormation

​Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard

Vesterbrogade 24, 2. tv.

1620 København V.

CVR: 20251883

​Tlf.: ​33 13 20 20​​

Fax: 33 13 33 99

​Skriv en mail til os