​Organiseret papirarbejde

Lige som Staten alle vegne digitaliserer samfundet og dermed overflødiggør papirerne, så går vi som revisionsfirma foran i denne proces.

Bl.a. hjælper vi klienterne med at komme ind på deres lovpligtige digitale postkasse, ligesom vi sikrer, at vi får adgang til klientens Tast/Selvkode hos SKAT, så vi på klienten vegne kan indberette moms og skattepligtig indkomst. Endvidere indberetter vi klienternes Årsrapporter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for offentliggørelse via XRBL programmet, det digitale program herfor. Sidstnævnte tager vi særskilt gebyr for.

​Seneste landvindig på denne front er, at klienterne ikke behøver at gemme deres originalbilag, såfremt de er bogført og behørigt opbevaret på en server her i Danmark og tilgængelig i mindst 5 år efter behov.

Kontakt inFormation

​Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard

Vesterbrogade 24, 2. tv.

1620 København V.

CVR: 20251883

​Tlf.: ​33 13 20 20​​

Fax: 33 13 33 99

​Skriv en mail til os